جدیدترین اخبار دانشگاه پیام نور واحد خرو
* برنامه کلاسی درس کنترل پروژه  آقای حمید زرگرانی

* جابجایی  ساعت برگزاری کلاس های آمار استنباطی  و پژوهش عملیاتی  خانم رحمانی به صورت زیر :

پژوهش عملیاتی ساعت  8-10      و آمار استنباطی    ساعت 12-14 

* برنامه کلاسی درس آفات و بیماری های گیاهی  خانم قارونی بصورت هفته در میان تغییر یافت برای مشاهده کلیک نمایید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

جهت مشاهده فراخان جشنواره خوارزمی اینجا کلیک نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

* درس تغذیه طیور استاد اسد زاده در ساعت 8-10 و درس پرورش آبزیان  ساعت 10-12 می باشد.

* برنامه کلاس خانم قارونی : 1- آفات و بیماریهای گیاهی 2- آز آفات و بیماری های گیاهی (ساعت شروع کلاس ها 8:30 می باشد.)

* برای مشاهده تغییرات برنامه کلاسی درس SPSS (افزایش تعداد جلسات)  اینجا کلیک نمایید.

*برای مشاهده جابجایی ساعت های درس مباحث جاری در حسابداری و کاربرد کامپیوتر خانم طاهری  اینجا کلیک نمایید.

* دانشجویان متقاضی دریافت ژتون غذا یک هفته قبل به آقای مرشدلو در هنرستان علوی مراجعه نمایید.

مبلغ هر ژتون 500  تومان می باشد که در هنگام ثبت نام باید پرداخت شود.

 (غذا فقط به دانشجویانیکه یک  هفته قبل  ثبت نام کرده باشند  تعلق می گیرد )

* برنامه کلاسی خانم سیمین قربانی درس پروژه

*بخشنامه اخذ دروس جبرانی بصورت تکدرس . کلیک نمایید

 *حضور دانشجویان در کلاس های عملی و پروژه اجباری می باشد.

 * کلیه کلاس های خانم سیادت نژاد  درس ورزش1 روز چهارشنبه به ساعت 8-10 انتقال یافت.

 تمدید مهلت ثبت مهمان موقت در مراکز از 15/7/93 لغایت 20/7/93 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان می بایست پروژه را طبق فرمت استاندارد تهیه  نمایند لذا خواهشمند است فایل مربوطه را از اینجا دانلود نموده و پروژه خود را طبق آن اماده و تحویل دهند.

دانشجویان گرامی می بایست یک نسخه از پروژه را در قالب CD   به دانشگاه و یک نسخه دیگر را به استاد مربوطه تحویل نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

آقای بیات ترک : 1- تفسیر موضوعی قران  2- اخلاق اسلامی 

آقای قدمگاهی  :  ورزش1 (برادران)

خانم سیادت نژاد : ورزش 1 (خواهران)

خانم مهدیه ناصری : 1- زبان تخصصی 2  (حسابداری )   2- زبان تخصصی مشاوره و علوم تربیتی   3- زبان تخصصی روانشناسی 2 (روانشناسی )

خانم فاطمه ناصری : 1-متون  زبان تخصصی در روانشناسی و علوم تربیتی (علوم تربیتی )

آقای شوشتری : 1- اندیشه سیاسی امام خمینی   2-اندیشه 2  ( برنامه کلاسی متعاقباً اعلام خواهد شد)

فرهنگ و تمدن اسلامی  ( برنامه کلاسی متعاقباً اعلام خواهد شد)

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

آقای کرمانی : 1-  بهداشت و بیماریهای دام و طیور و آزمایشگاه  2- آز طراحی ساختمانها و تاسیسات داو و طیور  3- خوراک و جیره نویسی  و آز  خوراک جیره نویسی   4-   آز پرورش طیور 5- آز پرورش گوسفند و بز 6- آز تشریح و فیزیولوژی دام

خانم اسد زاده : 1- پرورش زنبور عسل  2- پرورش آبزیان  3- آز پرورش ابزیان 4- آز پرورش زنبور عسل  5- تغذیه طیور 6-کاراموزی (کشاورزی )

خانم قارونی :1-  آفات و بیماریهای  گیاهی  2- آزمایشگاه آفات و بیماری های گیاهی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

آقای زرگرانی : 1- کنترل پروژه

خانم مرشدلو : 1- حسابرسی 2- حسابداری پیشرفته 2   3- حسابداری مالیاتی  4- حسابداری و حسابرسی دولتی  5- حسابداری میانه 2

آقای یوسفی : 1- حسابداری صنعتی  2- حسابداری صنعتی 2   3-مدیریت مالی 1  4- مدیریت مالی 2

آقای قدمیاری : 1- پروژه 2- مدیریت تولید  3- کارورزی

خانم طاهری : 1- مباحث جاری در حسابداری 2- پول و ارز  3- کاربرد کامپیوتر در حسابداری 4- حسابداری پیشرفته 1

خانم علیشاهی : 1- اصول حسابداری 3  2- حسابداری میانه1 3- حسابداری صنعتی3  4- مدیریت مالی

خانم رحمانی : 1 - امار احتمالات  2- پژوهش عملیاتی  3- کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

خانم قربانی : 1-پروژه

خانم سیمه سادات حسینی : 1- تفکر و زبان 2- مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 3-مقدمات روانشناسی سلامت  4- روش تحقیق در علوم تربیتی 5- مقدمات نوروپسیکولوژی 6-سمینار 7- تاریخچه مکاتب روانشناسی 8- روانشناسی تجربی

آقای آرزومند : 1- پروژه  2- روانشناسی مرضی کودک 3- روانشناسی احساس و ادراک

خانم موسوی : 1- روابط انسانی 2- فناوری آموزشی

خانم گاراژیان : 1- پروژه 2- کارآموزی 1 و2

خانم نباتیان : 1- بهداشت روانی 2-روانسنجی 3-کاربرد آزمون های روانی

خانم یخدانی: 1- کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

خانم خرمی : 1- نظریه های مشاوره و روان درمانی 2- راهنمایی و مشاوره شغلی 3- نظریه های مشاوره و روان درمانی 2

آقای قدسی : 1- آسیب شناسی روانی 1و 2   2- روانشناسی اعتیاد  3- کارورزی 1و2 (مشاوره ) 4- مقدمات روانپزشکی      5- راهنمایی و مشاوره گروهی

آقای فتوحی : 1- روش ها و فنون تدریس 2- فلسفه آموزش و پرورش

خانم امیری : 1- مفاهیم و روش تدریس ریاضیات 2- مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی 3- مفاهیم و روش تدریس علوم قرانی 4- مفاهیم و روش تدریس هنر

خانم زهره حیدری : 1- پروژه

خانم سکاکی : 1- پروژه 2- مدیریت آموزشی 3- حرکات ورزشی و سرود های خاص  4- روش تدریس مهارت خواندن  در دبستان 

آقای سلیمانی : 1- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 2- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

خانم باری : 1- پروژه 2- بازی درمانی 3- روانشناسی و هوش و سنجش 4- ارزشیابی شخصیت 5- انگیرش و هیجان

 خانم رحمانی : 1- آمار استنباطی 

خانم پناهی  :  روانشناسی کودکان استثنایی  

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

برنامه کلاسی در روز چهارشنبه 9/7/93 روز سایت قرار خواهد گرفت.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

امتحان تکدرس معرفی به استاد 25/07/1393 در محل برگزاری کلاس ها (هنرستان علوی ) برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

قابل توجه دانشجویان گرامی شروع کلاس های دانشگاه  به شرح ذیل می باشد:

جلسه توجیهی درس پایان نامه و پروژه   3/7/93 

شروع کلاس ها : 9/7/1393

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

جناب آقای مهندس کیانوش مقدم روز های دوشنبه و 5 شنبه در دانشگاه حضور دارند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی حداکثر تا تاریخ 9 مهر ماه 93 به دانشگاه (خانم برجی ) مراجعه نمایند 

مدارک لازم : برگ درخواست وام  2 - برگه تعهد نامه محضری 3- مدارک ضامن (فتوکپی کارت ملی و شناسنامه و فیش حقوقی و حکم کارگزینی کارمند رسمی ) افراد بازنشسته نمی توانند ضامن شوند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

جهت مشاهده ایین نامه مسابقات اینجا کلیک نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

 قابل توجه كليه دانشجويان محترم با توجه به راه اندازي سامانه مديريت كتابخانه دانشگاه پيام نور

,  كليه دانشجويان مي توانند از آدرس زير نسبت به بهره برداري از امكانات موجود در اين سايت

 اقدام نمايند.

http://dlib.pnu.ac.ir/

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

ثبت نام و انتخاب واحد تا تاريخ 24/06/93 تمديد شد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

 لطفا نسبت به تكميل دقيق اطلاعات خود به روش زير در اسرع به روش زير در اسرع وقت اقدام نماييد:

 آموزش -> دانشجو -> دانشجويان شاهد وايثارگر -> عمليات دريافت اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر-پيام نور

1-  در منوي "ثبت اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر " نسبت به ثبت دقيق اطلاعات مرتبط اقدام نماييد.

2- درمنوي "ارسال تصوير مدارك مورد نياز" نسبت به ارسال تصوير پشت و روي كارت ايثارگري خود اقدام نماييد.

شايان ذكر است درصورتي كه دانشجوي شاهد و ايثار گر نسبت به ثبت اطلاعات خود از روش بالا اقدام ننمايد عواقب ناشي از عدم فعال شدن امكان انتخاب واحد دانشجو بر عهده خود ايشان ميباشد.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

  انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای مهندس کیانوش مقدم

ریاست محترم دانشگاه پیام نور واحد خرو
با کمال تاسف و تالم درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت داری

کارکنان دانشگاه پیام نور واحد خرو

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

شروع انتخاب واحد از 11/6/93
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

1- از این پس درس "تربیت بدنی"  بحای درس  "تربیت بدنی 1 "  و درس  "ورزش1 " بجای درس " تربیت بدنی 2 "  ارائه خواهد شد.

دانشجویانی که درس تربیت بدنی 1و2 را پاس کرده اند نیازی به انتخاب درس های جدیدی ندارند.

اگر دانشجویی فقط درس تربیت بدنی 2 را پاس نکرده باید بجای آن ورزش 1 را انتخاب واحد نماید.

 ۲- درس دانش خانواده و جمعیت بجای درس جمعیت و تنظیم خانواده قرار داده شده است .

دانشجویانیکه درس جمعیت و تنظیم خانواده را پاس کرده اند نیازی به گرفتن درس دانش خانواده ندارند.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

جهت مشاهده تقویم آموزشی اینجا کلیک نمایید.

صفحه دوم

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

امتحانات ترم تابستان 92-93 در محل دبستان خاتم الانبیاء واقع در شهرک امام رضا برگزار خواهد شد

آدرس : روبروی ساختمان اداری دانشگاه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

اتاق ریاست 43268221

آقای الیاسی فارغ التحصیلان 43268220

خانم برجی مالی و اداری 43268220

آقای خسروپناه آموزش 43266554

فاکس 43266554

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان گرامی می توانند جهت استفاده ار تجارب کارافرینان برتر به سایت http://karafarini.mcls.gov.ir/fa/home مراجعه نمایند.
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان گرامی  دانشگاه از تاریخ ۱۱/۵/۹۳ لغایت ۲۲/۵/۹۳ تعطیل می باشد.

خواهشمند است از مراجعه و تماس در بازه ذکر شده خود داری نمایید.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

جلسه انتخابی تیم والیبال دانشجویان دختر مورخ 12/5/93 ساعت 17-18:30 در مشهد برگزار خواهد شد . دانشجویان متقاضی جهت اطلاع از ادرس دقیق با دانشگاه تماس بگیرند.
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان پسر متقاضی شرکت در مسابقات سراسری والیبال جهت ثبت نام تا 30/04/93 فرصت دارند ثبت نام نمایند. دانشجویان دختر متقاضی شرکت در مسابقات قهرمانی کشور دو میدانی تا 30/4/93 جهت ثبت نام فرصت دارند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

تاریخ امتحان تکدرس روز سه شنبه مورخ 31/04/1393 می باشد. دانشجویان می بایست ساعت 10 در ساختمان اداری حضور داشته باشند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان گرامی جهت دسترسی به آخرین ویرایش برنامه 9 ترمه و تقویم آموزشی جدید روی لینک های زیر کلیک نمایید:

برنامه ریزی آموزشی

لیست ارائه دروس (برنامه 9 ترمه) :

 ابتدا در روی سر ستون مربوط به رشته خود کلیک نمایید. سپس در صحفه باز شده  حتماً در قسمت نظام تجمیع لیست را انتخاب کنید.

تقویم آموزشی

آئین نامه های دانشجویی :شامل سنوات تحصیلی - مرخصی - عدم مراجعه - میهمانی - انتقالی - تغییر رشته- تطبیق واحد و ...

مرکز آزمون : امتحانات - نمرات - ارشد بدون آزمون و ...

فارغ التحصیلان : تکدرس - مدارک فارغ التحصیلی و دروس جبرانی و ...

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  | 

دانشجویان زیر جزو لیست ورود بدون آزمون به کارشناسی ارشد می باشند جهت دریافت فرم مربوطه به دانشگاه مراجعه نمایند.

حسابداري (چندبخشي ) كاهاني سپيده
روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ارين مقدم فاطمه
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني صادقي مرضيه
     
راهنمايي و مشاوره قدسي مريم
روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي دولت ابادي زهره
راهنمايي و مشاوره حسيني سميه سادات
روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي تاجور ميترا
راهنمايي و مشاوره قرباني اكبر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت   توسط  مجتبی خسروپناه  |